Comenzi

SC. RATTAN NOBLESSE SRL
Date de contact: CUI: RO39417942, J52/358/2018
STR. PRINCIPALA, NR. 73, CORP C, JUDETUL GIURGIU
Nr telefon: 0720 256 959
E-mail: admin@rattan-noblesse.ro

INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personalSC. RATTAN NOBLESSE SRL, cu sediul in STR. PRINCIPALA, NR. 73, CORP C, JUDETUL GIURGIU, inregistrata la Registru Comertului cu nr. J52/358/2018, CUI: RO39417942, in calitate de Operator de date in intelesul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal de la mai multe categorii de persoane vizate.
Prin aceasta informare, raspunzand principiului informarii persoanei vizate reglementat de GDPR, dorim sa explicam tuturor persoanelor vizate modul in care prelucram datele cu caracter personal care le apartin si sunt trecute in cuprinsul facturilor, contractelor si a altor documente fiscale.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate si scopul prelucrarii
Datele cu caracter personal colectate si prelucrate sunt:
  • Nume si Prenume
  • Serie si Numar CI
  • Numar telefon

Scopul colectarii si prelucrarii datelor il reprezinta emiterea documenterelor contabile si a contractului de achizitie produse (daca este cazul) ce fac dovada achizitionarii de bunuri si marfuri conform prevederilor legale din legislatia aplicabila in domeniul comertului.

Datele cu caracter personal va sunt solicitate intrucat sunt necesare in vederea emiterii documentelor contabile, a contractului de achizitie produse (daca este cazul) si in baza unei obligatii legale ce revin SC RATTAN NOBLESSE SRL, iar refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea de a da curs solicitarii dumneavoastra.

Datele personale vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru scopurile prelucrarii ori pe perioada de timp prevazuta de legislatia aplicabila in domeniul arhivarii (pana la 5 ani).

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in mod legal, echitabil si transparent, in scopuri determinate, explicite si legitime, adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate si ne asiguram ca datele prelucrate sunt exacte si actualizate cand este cazul.

Prelucrarea se face intr-o maniera care sa asigure confidentialitatea si securitatea adecvata a acestora prin intermediul unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare implementate in acest sens.

Datele cu caracter personal pot fi divulgate, dupa caz, catre:
a) autoritati si institutii publice fata de care avem obligatia de a face raportari, decontari.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale, in calitate de Persoana Vizata:
Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatiile prevazute de lege.
Dreptul de rectificare a datelor: dreptul de a obtine de la operator, fara intârzieri nejustificate,
rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc.
Dreptul la stergerea datelor: dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intârzieri nejustificate, in conditiile anume prevazute de lege.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii, respectiv dreptul de a obtine din partea operatorului
restrictionarea prelucrarii in cazurile anume prevazute de lege.
Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date altui operator.
Dreptul de opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive legate de situatia
dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari sau al unei crearii de profiluri, cu exceptia cazurilor in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
Dreptul de a va retrage consimtamântul, in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii
efectuate pe baza consimtamântului inainte de retragerea acestuia.
Dreptul de a va se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul UE 2016/679 pe care le apreciati ca fiind incalcate.
Dreptul de a fi notificat de catre operator in caz de incalcari privind securitatea datelor
dumneavoastra.
Aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, care va cuprinde solicitarile formulate si motivele acestora, catre noi, la sediul nostru din STR. PRINCIPALA, NR. 73, CORP C26, JUDETUL GIURGIU, sau pe E-mail: admin@rattan-noblesse.ro
SC. RATTAN NOBLESSE SRL