Confidentialitate

SC. RATTAN NOBLESSE SRL
Date de contact: CUI: RO39417942, J52/358/2018
STR. PRINCIPALA, NR. 73, CORP C, JUDETUL GIURGIU
Nr telefon: 0720 256 959
E-mail: admin@rattan-noblesse.ro

INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personalSC. RATTAN NOBLESSE SRL, cu sediul in STR. PRINCIPALĂ, NR. 73, CORP C, JUDEȚUL GIURGIU, înregistrată la Registru Comerțului cu nr. J52/358/2018, CUI: RO39417942, in calitate de Operator de date in intelesul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal de la mai multe categorii de persoane vizate.
Prin aceasta informare, raspunzand principiului informarii persoanei vizate reglementat de GDPR, dorim sa explicam tuturor persoanelor vizate modul in care prelucram datele cu caracter personal care le apartin si sunt trecute in cuprinsul facturilor, contractelor si a altor documente fiscale.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate si scopul prelucrarii
Datele cu caracter personal colectate si prelucrate sunt:
 • Nume si Prenume
 • Serie si Numar CI
 • Numar telefon

Scopul colectarii si prelucrarii datelor il reprezinta emiterea documenterelor contabile si a contractului de achizitie produse (daca este cazul) ce fac dovada achizitionarii de bunuri si marfuri conform prevederilor legale din legislatia aplicabila in domeniul comertului.

Datele cu caracter personal va sunt solicitate intrucat sunt necesare in vederea emiterii documentelor contabile, a contractului de achizitie produse (daca este cazul) si in baza unei obligatii legale ce revin SC RATTAN NOBLESSE SRL, iar refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea de a da curs solicitarii dumneavoastra.

Datele personale vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru scopurile prelucrarii ori pe perioada de timp prevazuta de legislatia aplicabila in domeniul arhivarii (pana la 5 ani).

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in mod legal, echitabil si transparent, in scopuri determinate, explicite si legitime, adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate si ne asiguram ca datele prelucrate sunt exacte si actualizate cand este cazul.

Prelucrarea se face intr-o maniera care sa asigure confidentialitatea si securitatea adecvata a acestora prin intermediul unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare implementate in acest sens.

Datele cu caracter personal pot fi divulgate, dupa caz, catre:
a) autoritati si institutii publice fata de care avem obligatia de a face raportari, decontari.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale, in calitate de Persoana Vizata:
Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatiile prevazute de lege.
Dreptul de rectificare a datelor: dreptul de a obtine de la operator, fara intârzieri nejustificate,
rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc.
Dreptul la stergerea datelor: dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intârzieri nejustificate, in conditiile anume prevazute de lege.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii, respectiv dreptul de a obtine din partea operatorului
restrictionarea prelucrarii in cazurile anume prevazute de lege.
Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date altui operator.
Dreptul de opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive legate de situatia
dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari sau al unei crearii de profiluri, cu exceptia cazurilor in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
Dreptul de a va retrage consimtamântul, in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii
efectuate pe baza consimtamântului inainte de retragerea acestuia.
Dreptul de a va se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul UE 2016/679 pe care le apreciati ca fiind incalcate.
Dreptul de a fi notificat de catre operator in caz de incalcari privind securitatea datelor
dumneavoastra.
Aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, care va cuprinde solicitarile formulate si motivele acestora, catre noi, la sediul nostru din STR. PRINCIPALA, NR. 73, CORP C26, JUDETUL GIURGIU, sau pe E-mail: admin@rattan-noblesse.ro
SC. RATTAN NOBLESSE SRL

e a acestor date, RATTAN NOBLESSE (magazinmobilaratan.ro) are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Site-ul RATTAN NOBLESSE (magazinmobilaratan.ro) este operat de societatea Rattan Noblesse, cu sediul în Comuna Stănești, Giurgiu, Giurgiu, înscrisă în Registrul Comerțului cu numarul J52/358/2018.

RATTAN NOBLESSE (magazinmobilaratan.ro) este un Operator al datelor cu caracter personal pe care dvs. (persoana vizată) ni le transmiteți.

De ce avem nevoie de date

Avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru a vă putea furniza Serviciile, cu urmatoarele scopuri:

 • Pentru prelucrarea comenzii și furnizarea produselor și serviciilor dorite;
 • Pentru evaluarea produselor și serviciilor pe care vi le furnizăm;
 • Pentru a vă oferi acces la funcționalitățile site-ului în calitate de utilizator înregistrat;
 • Pentru administrarea site-ului
 • Pentru analiza și îmbunătățirea site-ului, a ofertei comerciale și a publicității pe care o desfăsurăm;
 • Pentru a vă oferi posibilitatea de a participa la concursuri, promotii;
 • Pentru a vă transmite mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, contul de utilizator, etc);
 • Pentru a vă transmite oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea RATTAN NOBLESSE (magazinmobilaratan.ro), în cazul în care v-ați exprimat acordul în acest sens.

Ce vom face cu datele

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate la sediul societății. Găzduirea și stocarea datelor dvs. au loc pe teritoriul României.

Putem furniza datele dvs. cu caracter personal altor companii cu care ne aflam în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate în acest document. Informațiile solicitate în cazul plăților online intră sub incidența condițiilor de utilizare a procesatorilor de plăți, iar RATTAN NOBLESSE (magazinmobilaratan.ro) nu va solicita și nu va stoca niciun detaliu referitor la cardul dumneavoastră.

Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea. De asemenea, este posibil sa fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților. Datele dvs. cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credintă, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea.

Cât timp pastram datele

Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atat timp cat este necesar pentru a vă putea oferi serviciile noastre. Pe baza unei solicitari trimise catre RATTAN NOBLESSE (magazinmobilaratan.ro) prin email la adresa  admin@rattan-noblesse.ro sau utilizând opțiunile disponibile în contul de utilizator de pe site, ne puteți solicita anularea contului de utilizator și ștergerea sau anonimizarea datelor.

Orice date cu caracter personal pe care le deținem în scop de marketing le vom păstra până în momentul în care ne anunțați că nu mai doriți să primiți aceste informări.

Care sunt drepturile dvs.

În cazul în care considerați că orice date cu caracter personal ale dvs. pe care noi le deținem sunt incorecte sau incomplete, aveți posibilitatea să solicitați consultarea, rectificarea sau ștergerea acestor informații. Ne puteți contacta în acest sens prin email la adresa admin@rattan-noblesse.ro